Fake 10/2001


Steamboat Switzerland: AC/dB
Steamboat Switzerland: Budapest. (Beide titels: Grob/ Lowlands)


Simultaan-release van het Zwitserse powerhammondtrio, dat in februari Nederland aandeed met nieuw werk. De bijbehorende tour-cd was al opgenomen, maar een ongelukkig releaseschema verhinderde dat geinteresseerden de muziek thuis konden (her)beluisteren. Nu is het dan zo ver, na het debuut Live uit 1998 komen er meteen twee titels uit. Elektronische improvisaties zoals vastgelegd op Budapest, vormden het ruwe materiaal voor de op indrukwekkende wijze uitgeschreven funksymfonie dB I-VII van componist Sam Hayden. Met een aan perversiteit grenzende energie stelt Steamboat lege virtuositeit in jazz en fusion aan de kaak.
Remco Takken

Simultaneous release of the Swiss power-hammond trio, who toured The Netherlands in february, premiering new works. The tour-cd had already been recorded, but an unhappy release schedule prevented the interested listeners from buying the cd for their home-listening pleasures. Well, here it is, after their debut "Live" from 1998, they put out two titles at once. Elektronic improv as documented on BUDAPEST formed the rough material for the impressively written out funk-symphony dB I-VII by composer Sam Hayden. With an energy akin to perversity, Steamboat Switzerland thrashes empty virtuosity in jazz and fusion.
Remco Takken
back to recensions
HOME